ร่วมงานกับเรา

Image

รับพนักงานฝ่ายขาย จำนวนหลายอัตรา

Sale Engineer

Sale Executive

คุณสมบัติ

ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

กระตือรือร้น

รักงานขาย

ขยัน อดทน

มีใจรักบริการ

มีรถยนต์ส่วนตัว

มีประสบการณ์งานขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ฟอร์มสมัครงาน

โปรดใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครลงในฟอร์มให้ครบถ้วน

แนบเอกสารประกอบการสมัครงาน วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ถ้ามี

สอบถามข้อมูล

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ ขณะนี้ข้อความได้ถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน1-3 วันทำการ